Make your own free website on Tripod.com

Het museum van de Coticula

Om deze aktiviteit, die enig in de wereld is en die gedurende meerdere eeuwen bijzonder belangrijk is geweest voor de streek van de Salm, te bewaren, werd in juni 1982 een museum plechtig geopend in een vroegere gerestaureerde werkplaats.De eerste zaal van het museum is gewijd aan de uitzonderlijk rijke geologie van de streek: de gesteenten en zeldzame mineralen die er te vinden zijn zijn tentoongesteld op verschillende kaarten, schema's en geologisch doorsneden. het tweede gedeelte is een tentoonstelling van documenten en werktuigen die het historisch, sociaal en commercieel belang van deze nijverheid illustreren.Ten slotte toont het oorspronkelijk atelier de verschillende stadia van de bewerking met nog alle machines in werking.

Industrie en handel van de Coticula

De omgeving van Salmchâteau (Vielsalm), gelegen in het zuiden van het Cambrisch massief van Stavelot, is van uitzonderlijk geologisch belang. Men vindt er tientallen zeldzame mineralen waaronder enkele nieuwe soorten ontdekt door amateur- en beroepsgeologen gedurende twee eeuwen. De coticula, ook slijpsteen genoemd, is een compact metamorf gesteente opgebouwd uit een groot aantal microscopisch kleine mineralen. Deze steen is zeer hard dankzij de zeer fijne granaatkorrels die, door wrijving, het meest weerbarstige staal scherpen. De coticula is nooit elders ontgonnen dan in de streek van Salmchâteau, Ottré, Hébronval en Regné, in het noorden van de provincie Luxemburg en te Sart-Lierneux, in het zuiden van de provincie Luik. Deze ontginning die volgens de archieven met zekerheid dateert vanaf het begin van de 16de eeuw, kende een grote ontwikkeling gedurende de 19de eeuw. De coticula werd in de hele wereld gekocht gedurende de 19de en 20ste eeuw. Maar door technische ontwikkeling werden de afzetmogelijkheden kleiner en gedurende de periode 1950-1970 verminderde het aantal schachten en werkplaatsen geleidelijk aan.De laatste schacht werd verlaten in 1980 en einde 1982 werd de laatste werkplaats gesloten bij het overlijden van de uitbater.